GENEL BİLGİLER

Kongre Tarihi ve Yeri
23 - 25 Şubat 2018 / Papillon Ayscha Hotel, Belek - Antalya

Sempozyum Dili
Toplantı dili Türkçe'dir.

Davet Mektubu
Kayıt işlemini yaptıran katılımcılara talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece katılımcının kurumundan izin almasına yardımcı olmak amacını taşımaktadır.

Yaka Kartı
Tüm katılımcılar, refakatçiler ve firma temsilcileri kayıt masasından yaka kartlarını temin edebilirler. Sempozyum süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı takılması gerekmektedir.

Katılım Sertifikası
Kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.

Sempozyum Web Sayfası
Sempozyumla ilgili güncel bilgiler www.geplatformu.org web sayfası aracılığıyla yayınlanacaktır.

Stand Alanları
Sempozyum süresince ilaç, tıbbi malzeme, cihaz ve kitap alanlarında ürün sahibi firmaların, ürünlerini sergileyebilmesi amacıyla bir

Program Kitabı

Resimler

Önemli Tarihler

Video Bildiri
Son Gönderim Tarihi

15 Ocak 2018